Beautiful Blog

Quy trình thiết kế

 1. Khảo sát hiện trạng – Đặt cọc thiết kế:

– TDA đến đo đạc và khảo sát hiện trạng địa điểm xây dựng
– TDA và khách hàng thống nhất nội dung công việc và thời gian    thiết kế.
– Khách hàng tạm ứng 10% phí thiết kế nhưng không dưới 3 triệu.
(Đối với thiết kế nội thất giai đoạn này số tiền tạm ứng có thể từ 10% – 30% phí thiết kế – tùy thuộc đặc thù từng công trình)
 
2. Thiết kế sơ bộ – Ký hợp đồng thiết kế:
– TDA thiết kế các bản vẽ sơ bộ bằng hình ảnh và thuyết minh.
– TDA chỉnh sửa (nếu có) và thống nhất phương án thiết kế sơ bộ với khách hàng.
– Hai bên ký kết hợp đồng và Khách hàng tạm ứng tiếp 50% giá trị hợp đồng thiết kế.
 
3. Thiết kế bản vẽ thi công – bàn giao Hồ sơ để thẩm tra, kiểm tra:
– TDA thiết kế bản vẽ thi công bằng các bản vẽ chi tiết kỹ thuật và bàn giao cho khách hàng 80% khối lượng hồ sơ bản vẽ thi công để khách hàng kiểm tra, thẩm tra.
– Khách hàng tạm ứng tiếp 20% giá trị hợp đồng thiết kế.
 
4. Điều chỉnh hồ sơ  – Bàn giao Hồ sơ thiết kế:
– TDA điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thi công và bàn giao cho khách hàng.
– Khách hàng thanh toán hết 20% giá trị hợp đồng thiết kế còn lại.
 
Ghi chú: Khách hàng sẽ được giảm giá 50% chi phí thiết kế nếu quý khách thi công trọn gói với TDA.

Post a Comment